SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod samuel u Uto Dec 08, 2015 18:11:51

Privatnik iskopao milione iz vladinog propalog rudnika

Slika

Gordan Pavlović je za šest miliona KM kupio fočanski Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“. Iako je morao, nije zaposlio ni četvrtinu planiranih radnika, ali zbog toga nije kažnjen.

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Gordan Pavlović iz Foče je kupio za šest miliona KM Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“. Na taj način je ujedno ostvario i pravo na eksploataciju uglja, tržišno vrijednog najmanje tri milijarde KM.

Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Pavlović nije ispoštovao obaveze kupoprodajnog ugovora da će na kraju trogodišnjeg perioda poslovanja u Rudniku imati 100 radnika, ali ga resorno ministarstvo zbog toga nije kaznilo sa skoro 600.000 KM. Umjesto toga, isto ministarstvo je u tom periodu dalo Pavloviću poticaj za izvoz uglja od 266.433 KM.

Nakon što je preuzeo Rudnik, Pavlović nije nastavio podzemnu eksploataciju, kako je to najavljeno na Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) koja je odobrila prodaju „Miljevine“. Jamu je zatvorio, a eksploataciju vrši samo na površinskom kopu.
Miljevina Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“ nastao je na imovini Akcionarskog društva Rudnika mrkog uglja „Miljevina“ koje je u stečaju. (Foto: CIN)
Transformacija rudnika

Eksploatacija mrkog uglja iz „Miljevine“ kod Foče je počela 1947. godine iz jame „Nozdre“, a četiri decenije poslije je otvoren i površinski kop „Budanj“. Do početka 2000. godine Rudnik je bio državno preduzeće, a nakon privatizacije je transformiran u Akcionarsko društvo Rudnik mrkog uglja „Miljevina“. Većinsko vlasništvo od 80 posto zadržali su Vlada Republike Srpske (RS) i njezini fondovi, a ostalo su dobili mali akcionari, među kojima su i radnici. Međutim, poslovanje nije bilo uspješno.

Jedan od radnika iz tog perioda, rudarski tehničar Momčilo Andrić, kaže da radna snaga nije bila dobro raspoređena i da je puno više bilo radnika u administraciji nego rudara u jamama. „Nas je, recimo, bilo ovamo 50, a njih tamo bilo 200“, kaže Andrić.

Zbog zastarjele i neadekvatne opreme eksploatacija na površinskom kopu je stala, a podzemna je radila otežano. Do sredine 2006. gubitak u poslovanju Rudnika je iznosio nešto više od 12 miliona KM. Računi su bili blokirani, a dug prema radnicima je iznosio više od milion KM.

Radnici su pomoć za rješavanje problema potražili od Vlade RS-a, odnosno od resornog ministarstva gdje im je kao jedna od mogućnosti sugerirano pokretanje stečaja. Nakon toga su 83 radnika predala Osnovnom sudu u Trebinju zahtjev za pokretanje stečajnog postupka koji je otvoren u novembru 2006. godine. Za stečajnog upravnika je imenovan Lazo Đurđević.

Prema dokumentaciji koju je on tada sačinio, knjigovodstvena vrijednost imovine Rudnika iznosila je nešto više od 34 miliona KM. Đurđević je u razgovoru za CIN rekao da su priznata potraživanja radnika i ostalih povjerioca oko 7,6 miliona KM.

Prema toj računici, sva dugovanja su mogla biti naplaćena prodajom imovine.

Međutim, upravnik kaže da knjigovodstvena vrijednost Rudnika nije bila realna pa su sudski vještaci napravili novu procjenu. Zemljište od 225.499 m2, građevinski objekti, oprema, zalihe među kojima je bilo i 15.000 tona uglja te nematerijalno ulaganje u geološka istraživanja ugljenog bazena procijenjeni su na 8,1 milion KM.

Sva imovina, osim dvije upravne zgrade i neiskopani ugalj, ponuđena je na licitaciji na kojoj se kao kupac pojavila Vlada RS-a sa cijenom od 4,9 miliona KM. Kupoprodajni ugovor potpisali su u januaru 2008. godine resorni ministar Rajko Ubiparip i stečajni upravnik Đurđević.

Upravnik kaže da nije sporno što Vlada RS-a kupuje imovinu preduzeća u kojem je bila većinski vlasnik. „Može bilo ko da kupi“, kaže Đurđević. On kaže da je tim novcem plaćen veći dio ukupnog duga među kojim je i dugovanje prema radnicima te da je ostalo još da se plati 2,7 miliona KM raznim dobavljačima. Kaže da će upravne zgrade teško prodati jer su u njima smještene izbjeglice.
Miljevina Ugalj iz „Miljevine“ se prodaje na bh. tržištu te izvozi za Srbiju, Mađarsku, Crnu Goru i Kosovo. (Foto: CIN)
Formiranje novog preduzeća

Vlada RS-a je od kupljene imovine formirala Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“ u kojem je nekolicina radnika nastavila eksploataciju uglja.

Bivši radnik Andrić kaže da je za radnike to bio najbolji period. „Mi smo radili strašno dobro. Imali smo dobru platu.“ On je u razgovoru za CIN rekao da je u to vrijeme bilo dosta zainteresiranih za kupovinu tog rudnika, ali on ne misli da su svi imali ozbiljne ponude. „Bilo je tu raznih mešetara. Ja mislim da je bilo jedno pedeset raznoraznih delegacija: od Vijetnama, Rusije, Češke, zapadnih zemalja i naših svih vrsta“, kaže Andrić.

Ponude za kupovinu „Miljevine“ Vladi RS-a su dostavila tri preduzeća: „Inox-Tehnomont“ iz Gruda, „Euro Invest“ iz Moskve i „Pavgord“ iz Foče. Prva dva su odustala od kupovine i Vlada RS-a je prihvatila ponudu fočanskog preduzeća, sačinivši o tome Informaciju za Narodnu skupštinu RS-a.

U Informaciji je navedeno da je „Pavgord“ za kupovinu rudnika ponudio šest miliona KM i investiranje od 10 miliona KM u opremu i infrastrukturu. Također, bili bi zadržani stari radnici, zaposleni novi i nastavljena eksploatacija mrkog uglja na površinskom i jamskom kopu.

Poslanik Vukota Govedarica je rekao na Skupštini, održanoj u julu 2010. da je Informacija nepotpuna. „Iz ovoga se bojim da mi ne možemo ama baš ništa da vidimo i ja ne znam da li ovo čudo u naredne tri godine zaista može da se desi u Foči.“

Sa 47 glasova za i 15 suzdržanih Narodna skupština RS-a je prihvatila pripremljenu Informaciju i odobrila odluku Vlade da se „Miljevina“ proda „Pavgordu“.

Idućega mjeseca su predsjednik Vlade RS-a Milorad Dodik i vlasnik preduzeća Gordan Pavlović potpisali kupoprodajni ugovor u kojem je, uz ostalo, definisana cijena od 6 miliona KM, trogodišnje ulaganje u osnovni kapital preduzeća od 10.125.000 KM te 100 zaposlenih radnika u trgodišnjem periodu.

Kupoprodajnim ugovorom Pavlović se obavezao da će u trogodišnjem periodu nastaviti eksploataciju uglja, ali nije precizirano da to mora biti i u jami i na površini kako je rečeno poslanicima u Narodnoj skupštini RS-a. Također, u ugovoru je navedeno da će proizvodnja biti unaprijeđena dodjelom koncesije za eksploataciju mrkog uglja u što kraćem roku, o čemu nije bilo riječi na Narodnoj skupštini RS-a.
Separacija, Miljevina Mrki ugalj se vadi na površinskom kopu „Budanj“ i dovlači na separaciju gdje se vrši klasifikacija uglja i priprema za prodaju. (Foto: CIN)

Prema informacijama do kojih je došao CIN, četiri mjeseca nakon potpisivanja ugovora Pavlović je dobio koncesiju za eksploataciju uglja na period od 30 godina, ali nadležne institucije RS-a ne dozvoljavaju uvid u koncesioni ugovor. Prema podacima Ministarstva finansija RS-a, pri zaključivanju koncesionog ugovora Pavlović je platio jednokratnu koncesionu naknadu od 87.750 KM kao i nešto više od milion KM za korištenje mineralnih resursa do maja 2015. godine.

Predsjednik Komisije za koncesije RS-a Predrag Aškrabić rekao je novinaru CIN-a da se dodjela koncesije kod privatizacije rudarskih preduzeća dogovara direktno sa resornim ministarstvom: „U principu, to ide po inerciji“.

To objašnjava zašto Pavlović nije od upravnika Đurđevića kupio imovinu starog rudnika, iako je bilo razgovora na tu temu, već je od Vlade RS-a kupio novi rudnik koji je sačinjen od te stare imovine. Đurđević je u razgovoru za CIN rekao da je on samo prodavao imovinu bez koncesije. “Ne dajem ja koncesiju. Ja nemam ništa sa kopovima, ni površinskim, a ni jamskim.“

Prema podacima Vlade RS-a, u Miljevini kod Foče ima oko 40 miliona tona potencijalnih rezervi uglja. Jedan od poslijeratnih direktora Rudnika Aleksandar Golijanin smatra da je tolika količina uglja u jami dok na površini ima još oko 10 miliona tona. „To je izuzetan resurs, izuzetan“, kaže Golijanin.

S obzirom da je najniža tržišna cijena uglja iz „Miljevine“ 60 KM po toni, to daje potencijalnu vrijednost nalazišta od najmanje tri milijarde KM.
Neispunjavanje ugovorenih obaveza

Prema podacima do kojih su došli novinari CIN-a, Pavlović u Rudniku nije nastavio jamsku eksploataciju, već je prilikom preuzimanja Rudnika naredio zatvaranje jame.

„Za podzemnu eksploataciju su potrebni stručnji ljudi, a njih u Miljevini nema“, kaže Golijanin.

Na rudniku radi oko 40-ak radnika 12 sati dnevno sa prosječnom plaćom od 600 KM. Prema finansijskim podacima firme, na kraju trgodišnjeg poslovanja u Rudniku nije radilo stotinu radnika kako je dogovoreno. Predviđena kazna za nepoštivanje obaveze zapošljavanja je 10.000 KM po radniku i ona je mogla biti naplaćena iz priloženih garancija za izvršenje ugovorenih obaveza koje su predviđene u iznosu od pola miliona maraka sa ograničenim rokom trajanja.

S obzirom da je na kraju 2013. godine u rudniku radio 41 radnik, to znači da je Pavlović trebao platiti kaznu od skoro 600.000 KM. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS su potvrdili da kaznu nisu naplatili i da nisu radili kontrolu ispunjavanja ugovorom definisanih obaveza.
Separacija, Miljevina Nakon što je Gordan Pavlović prije pet godina preuzeo „Miljevinu“, zatvorio je jamu i eksploataciju nastavio samo na površinskom kopu. (Foto: CIN)

U obrazloženju koje je dostavljeno CIN-u navedeno je da je Pavlović za izvršenje ugovorenih obaveza dostavio garanciju od 100.000 KM koja je važila do 17.1.2012. godine. S obzirom da je u međuvremenu povećao osnovni kapital preduzeća za 10.125.000 KM, “on je time izvršio ugovorenu obavezu u smislu ulaganja u preduzeće, pa nije bilo potrebno dostavljati bankarske garancije za drugu i treću godinu ulaganja“.
Poticaji umjesto kazne

Ne samo da nije kažnjen za neispunjene ugovorne obaveze nego je Novi rudnik mrkog uglja „Miljevina“ iz Foče ostvarivao privilegije Vlade RS-a. Prema podacima Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, u trogodišnjem periodu poslovanja ovaj Rudnik je dobio poticaje za izvoz u vrijednosti od 266.433 KM.

U periodu od 2011. do 2014. godine iz „Miljevine“ je izvezeno 20,8 miliona KM vrijednosti uglja prema Srbiji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Kosovu, navedeno je u podacima Vanjskotrogovinske komore BiH.

Osim toga, ugalj kupuju i brojna javna preduzeća u BiH.

Finansijski pokazatelji govore da je za četiri godine poslovanja, u periodu od 2011. do 2014. godine, Pavlović na Rudniku zaradio 15,3 miliona KM, što je gotovo jednako njegovim ulaganjima u kupovinu i razvoj „Miljevine“.

Ipak, Pavlović nije zadovoljan poslovanjem. Ne pristaje na intervju, ali u kratkom razgovoru s novinarima CIN-a je rekao da mu posao ne ide dobro i da hoće Rudnik da zatvori.

Objavljeno 30. 11. 2015.
samuel
 
Postovi: 111
Pridružio se: Pon Mar 17, 2014 10:09:47

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod pravnik u Sri Dec 09, 2015 15:17:29

NVO: Koruptivno ponašanje u BiH prihvatljiv način društvenih odnosaKorupcija je pojava koja u BiH sve više poprima odlike prihvatljivog ponašanja, navodi se u izvještajima nevladinih organizacija povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Između ostalog navodi se i zašto su građani spremni na koruptivna ponašanja.

„Nedaleko od Foče, prilikom skretanja prema graničnom prelazu 'Hum - Šćepan Polje', zaustavila nas je policija. U početku mi nije bilo jasno zašto su nas zaustavili jer sam vozila oprezno, poštujući propise i saobraćajne znakove. Jedan policajac je došao do našeg automobila, dok je drugi ostao u policijskom vozilu. Otvorila sam prozor, a on je zatražio vozačku i saobraćajnu dozvolu.

Rekao je da je ograničenje brzine na tom dijelu puta 40, a da sam ja vozila 50 km na sat. Bila sam ubijeđena da sam vozila u okviru propisane brzine i u prvi mah nisam ništa odgovarala. Bilo je to prvi put da me zaustavlja policijska patrola i bila sam veoma uplašena. Onda je on rekao: 'Da pišemo kaznu, ili da nam ostaviš nešto za kafu?' Tada mi se učinilo da je opcija 'za kafu' najbolje rješenje. Dala sam mu 20 maraka. Jednom rukom je uzeo novčanicu i brzo je stavio u džep, a drugom mi je pokazao put prema graničnom prelazu, uslužno govoreći kuda da vozim“, ispričala je građanka Sarajeva.

Slična iskustva imaju i drugi građani BiH. Osim toga, u BiH su česti navodi nevladinih organizacija (NO) o zloupotrebi položaja od strane osoba koje vrše neku javnu funkciju, a koja za cilj ima ličnu korist.

Prema pokazateljima NO, korupcija u BiH sve više poprima oblik prihvatljivog načina društvenih odnosa. Zvaničnici Transparency Internationala BiH i drugih nevladinih organizacija, govore da je korupcija u BiH najizraženija pri zapošljavanju u javnim institucijama, u javnim nabavkama, zdravstvu, policiji, obrazovnom sistemu, ali i u najvišim nivoima vlasti. Na visok stepen korupcije u BiH upozorila je i EU u izvještaju o stanju u BiH.

Profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu dr. Dženana Husremović kaže da je koruptivno ponašanje posljedica svjesne odluke koja se donosi na osnovu procjene o tome koliko je koruptivno ponašanje u skladu s individualnim vrijednosnim sistemom i moralnim načelima.

„Na primjer, da bismo donijeli odluku da potplatimo policajca u saobraćaju, mi prvo ocijenimo koliko je to nama moralno i prihvatljivo. Ta procjena vodi ka spremnosti da (ne)provedemo određeno ponašanje.

Odgovor na pitanje zašto su mnogi građani BiH spremni na koruptivna ponašanja upravo leži u faktorima koji učestvuju pri formiranju individualnih referentnih okvira vrijednosti i morala. U donošenju odluke nije bitno samo šta ja mislim i kako ja namjeravam postupati, nego i moje razmišljanje o tome šta drugi ljudi misle i kako se ponašaju. Iako većina ljudi dijeli vrijednosti kao što su pravda i jednakost, u BiH trenutno nedostaje povjerenja jednih u druge. Ova sumnja u moralnost i poštenje drugih pojačava se percepcijom nejednakosti i dvosmislenosti u provođenju zakona. I tu se otvara put svakoj osobi da lakše pronađe izgovore i sama krši zakon.

Spremnost na koruptivno ponašanje kako bi se zadobila potrebna kvaliteta usluge upisuje se u 'mentalne mape' ljudi i postaje neformalna institucija. Plaćanje mita ili davanje usluga počinje da se smatra standardnom operativnom procedurom, po principu 'tako svi rade, pa zašto ne bih i ja'“, kaže Dženana Husremović.

Sociolog i dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Salih Fočo kaže da je korupcija „uvezen pojam“ koji se u prošlom (socijalističkom) sistemu nije koristio.

„Treba razlikovati šta je korupcija, a šta su kulturološke osobine našeg naroda. Uvijek je naš narod iskazivao jedan oblik darežljivosti, ali to nije bilo koruptivno. Iskazivanje neke sitne zahvalnosti danas se poistovjećuje s korupcijom, a nevladine organizacije tome ne pristupaju selektivno. Mi smo se ovdje suočili i sa novim demokratskim, uvezenim sistemom. To je američki sistem javnih nabavki, poslovanja i rada, a naš mentalitet, kultura i druge vrijednosti još nisu na tom nivou da bi mogli pratiti takve odnose.

Prirodno je da se u Americi nešto može planirati za godinu dana, dok je u našim uslovima sve podložno promjenama i šta god da se desi naziva se korupcijom. Ono što treba nazvati korupcijom i strogo sankcionisati su privilegije državnih zaposlenika, činovnika. Tu ne smije biti nikakvih privilegija. Kada je riječ o korupciji, u BiH je veliki broj profesija anatemisan.

U tom smislu, neophodan je oprezniji pristup. Dobar dio nevladinih organizacija živi od 'borbe protiv korupcije' i one, na neki način, neselektivno pristupaju ovom problemu. Naučno, kako u teoriji tako i praksi, prvo treba precizno utvrditi šta je korupcija“, kaže Fočo.

Organizacija Ujedinjenih naroda je 9. decembar proglasila Međunarodnim danom borbe protiv korupcije. Zvaničnici tvrde da BiH zbog korupcije godišnje gubi 1,4 milijarde maraka, što je skoro osam posto bruto nacionalnog proizvoda.


Nezavisne
pravnik
 
Postovi: 112
Pridružio se: Uto Apr 01, 2014 12:25:17

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod pravnik u Sri Dec 09, 2015 15:21:47

Novaković: Na narednoj sjednici prijedlog zakona o Ustavnom sudu

Momčilo Novaković, član Radne grupe koja radi na Prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH rekao je da će Prijedlog o Zakonu o Ustavnom sudu biti na narednoj sjednici Predstavničkog doma BiH koja bi trebala biti do kraja godine.

Komentarišući izjave koje stižu iz bošnjačkih partija da neće podržati ovaj zakon, Novaković je rekao da odlukom da ne podrže ovaj prijedog dovode do nestabilnosti u BiH.

„Ono što je sigurno mi ćemo ići sa ovim zkaonom u proceduru a ko će za njega glasati vidjećemo. Niko, pa ni Visoki predstavnik ne može spriječiti nas da u skladu sa Poslovnikom prdlažemo zakone“, rekao je Novaković.
pravnik
 
Postovi: 112
Pridružio se: Uto Apr 01, 2014 12:25:17

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod pravnik u Sri Dec 09, 2015 15:24:38

Odluka Ustavnog suda BiH o Danu RS-a još uvijek nije dostavljena stranama u postupku

Odluka Ustavnog suda BiH od 26. novembra 2015. godine, kojom je ustanovljeno da 9. januar kao Dan RS-a nije u skadu s Ustavom BiH, još uvijek nije dostavljena stranama u postupku, odnosno apelantu Bakiru Izetbegoviću i institucijama RS-a.
Kako je za Klix.ba potvrđeno u Ustavnom sudu BiH, presuda je trenutno kod Redakcione komisije Ustavnog suda BiH.

Redakciona komisija Ustavnog suda utvrđuje stručno-tehničku redakciju teksta odluka, a predsjednik Redakcione komisije i registrar potpisima potvrđuju konačan tekst svih odluka.

Prema pravilima Ustavnog suda BiH, odluka se otprema u roku od 30 dana od dana donošenja. Ako se bude poštovalo ovo pravilo, odluka bi stranama u postupku trebala biti dostavljena najkasnije u naredne dvije sedmice.

Prema članu 61. Pravila Ustavnog suda BiH, odlukom kojom se utvrđuje nesaglasnost s Ustavom BiH, Ustavni sud može u cijelosti ili djelomično ukinuti pojedine zakonske odredbe. Ukinute zakonske odredbe prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku BiH. U konkretnom slučaju, Ustavni sud BiH nije postupio na ovaj način već je primijenio izuzetak od istog člana svojih Pravila i odredio rok Narodnoj skupštini Republike Srpske za usaglašavanje.

Prema članu 43. Pravila Ustavnog suda BiH svaki sudija ima pravo izdvojiti svoje mišljenje i u tom slučaju dužnost mu je u pismenoj formi izložiti i obrazložiti izdvojeno mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana kada mu odluka bude dostavljena, a nakon što Redakciona komisija Ustavnog suda BiH izvrši stručno-tehničku redakciju teksta odluke.

Izdvojena mišljenja sudija se prilažu kao aneks odluke i objavljuju zajedno s odlukom na koju se odnose.

Tek nakon što presuda bude dostavljena stranama u postupku počinje teći predviđeni rok od šest mjeseci u kojem Narodna skupština RS-a treba izmijeniti Zakon o praznicima te ga uskladiti s Ustavom BiH.
pravnik
 
Postovi: 112
Pridružio se: Uto Apr 01, 2014 12:25:17

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod pravnik u Sri Dec 09, 2015 18:53:53

INTENZIVIRANA ISTRAGA O DODIKOVOJ VILI NA DEDINJU: Tužilaštvo BiH traga za dokumentacijom

Tužioci Tužilaštva BiH u ponedjeljak su od Slobodana Majkla Pavlovića , vlasnika "Pavlović banke", tražili dokumentaciju o poslovanju te banke tokom 2007. godine, koja nije u banci, a u obavezi su da je čuvaju do 2017. godine, otkrivaju beogradske "Novosti".Pozivajući se na neimenovane izvore, list navodi da je od Pavlovića zatraženo da ustanovi šta je s dokumentacijom iz 2007. godine, jer, ako joj se izgubi svaki trag, treba da se ustanovi ko je sve bio odgovoran za nju i gdje je "zapelo".Tužioci očekuju da bi dokumentacija iz 2007. godine mogla da otkrije i neke druge kredite, a ne samo onaj koji je dobio Milorad Dodik za kupovinu vile u beogradskom naselju Dedinje.Pavloviću je, prema tom izvoru, rečeno da Tužilaštvo BiH preko kolega iz Srbije ima mogućnost da do kraja isprati put novca koji je, kao kredit od "Pavlović banke", dobio tadašnji premijer Milorad Dodik.Zanimalo ih je i ko je Blago Blagojević iz Bijeljine, a Pavlović je rekao da je to bivši direktor njegove kompanije. Tužiocima je bilo zanimljivo kako je on istovremeno zastupao interese "Pavlović banke" koja je dala kredit Dodiku i bio njegov opunomoćenik za poslove koje je trebalo da obavi, kako bi se tadašnji premijer Milorad Dodik skućio u beogradskom elitnom naselju.Razgovor u Tužilaštvu BiH otvorio je pitanje s kojeg je računa, s koje kartice, i kako Pavlović lično, kao tzv. fizičko lice, plaćao rate za tadašnjeg premijera.Sasvim je izvjesno da bi i Pavlović, ukoliko ne pomogne da se utvrdi sve ono što interesuje Tužilaštvo BiH, mogao i sam da bude osumnjičen i da u takvom svojstvu bude saslušavan.

Krivičnu prijavu protiv organizovane grupe Tužilaštvu BiH u kojoj se nalazi Milorad Dodik, Slobodan Pavlović i više lica iz "Pavlović banke" koji se sumnjiče da su počinili više krivičnih djela, podnio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić.Milorad Dodik je 2007. godine, kada je obavljao funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske, sa svog računa iz "Pavlović banke" na račun "Komercijalne banke" u Beogradu, takođe na svoj račun prebacio 750 hiljada evra za kupovinu vile u elitnom naselju Dedinje, a onda je 2008. godine podnio zahtjev za kredit kojim bi kupio vilu , što znači godinu dana poslije.Kredit od "Pavlović banke" mu je odobren, što se pokušalo prikazati kao reprogram prethodnog kredita, pa je na račun Dodika ponovo prebačen 750 hiljada evra. Nezvanično, grupa iz "Pavlović banke" sumnjiči se upravo za ovu transakciju, kao i da su otplaćivali navodni kredit za račun Dodika u zamjenu za određene protivusluge.Bosić je ovu dokumentaciju namjeravao da priloži kao dokazni materijal tokom sudskog procesa, koji protiv njega vodi Milorad Dodik pred Osnovnim sudom u Banjaluci, zbog izjave da je (Dodik) ukrao milione.Sud u Banjoj Luci nije prihvatio kao dokazni materijal pomenutu dokumentaciju o Dodikovom kreditu iz "Pavlovic banke", dok su pripadnici Sipe po nalogu Tužilaštva BiH iz "Pavlović banke" izuzeli određenu dokumentaciju i u vezi sa tim kreditom.

Slobodna Bosna
pravnik
 
Postovi: 112
Pridružio se: Uto Apr 01, 2014 12:25:17

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod pravnik u Sri Dec 09, 2015 18:55:05

PROGOVORIO ZAŠTIĆENI SVJEDOK: Armin Cibra otkriva kako je svjedočio protiv RadončićaArmin Cibra, dugogodišnji vozač bivšeg predsjednika Uprave kompanije Avaz Fahrudina Radončića, tvrdi kako ga je svjedočenje protiv nekadašnjeg šefa skupo koštalo i da mu se život, nakon što se sredinom septembra vratio iz Prištine, pretvorio u pakao.Iako je na Kosovu boravio kao zaštićeni svjedok Specijalnog tužiteljstva EULEX-a, uz čvrste garancije da njegov identitet neće biti otkriven u javnosti, Cibra je mjesec i pol dana kasnije ostao potpuno nezaštićen, zbog čega je, kaže, tražio pomoć Tužiteljstva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).Informaciju da je Armin Cibra svjedočio u procesu koji se protiv Nasera Kelmendija vodi pred Osnovnim sudom u Prištini prvi je, početkom novembra, objavio Dnevni avaz, kao i njegovu fotografiju, a potom je optužen zbog navodnih prijetnji i uhođenja Belme Lekić iz Sarajeva, također, bivše uposlenice Avaza.

Belma Lekić je, pojasnimo, udovica Radončićevog kuma Selvera Lekića, koji je ubijen u aprilu 2007., u obračunu kriminalnog podzemlja.„Ja sam bio na Kosovu od 12. do 18. septembra, ali sam svjedočio samo jedan dan. Bio sam zaštićen svjedok, na suđenju koje je zatvoreno za javnost i tužilac Andrew Hughes je jasno rekao da je otkrivanje mog identiteta i objava iskaza krivično djelo.

Budući da je u Dnevnom avazu 2. novembra o meni objavljen tekst, protiv Fahrudina Radončića će biti podnesena krivična prijava zbog otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka i ometanja rada pravosuđa.

Ja sam svjedočio po drugoj tački optužnice, u kojoj su kao glavni organizatori ubistva Ramiza Delalića Ćele navedeni Fahrudin Radončić i Ekrem Lekić, i sve do sada sam poštovao odluku Suda da o svojoj izjavi neću govoriti u javnosti.

Nakon što su na mene udarili svim sredstvima, ni ja više neću da šutim“, kaže na početku razgovora za Slobodnu Bosnu Armin Cibra, uz napomenu kako je pred Sudom u Prištini otkrio mračne tajne obitelji Lekić, koje je saznao upravo od Belme Lekić, dok su njih dvoje bili intimni.„Istina je da sam prošle godine dva puta saslušan od strane tužioca Dubravka Čampare i da sam dao iskaz i inspektorima SIPA-e.

Ako bih se ja pitao, Belma Lekić bi bila svjedok s najvećim kredibilitetom kada je u pitanju ubistvo Ramiza Delalića Ćele, odnosno, oni koji su njegovu likvidaciju organizovali, i to sam rekao i na Sudu.

Belmu Lekić sam upoznao u Avazu, ona je počela raditi početkom juna 2007., nekoliko mjeseci nakon što je ubijen njen muž Selver Lekić. Doveo ju je Selverov rođak Ekrem Lekić, znam da su je zaposlili iz moralnih razloga, ostala je samohrana majka sa dvoje djece, iako sada tvrde da Belma tada uopšte nije radila u Avazu.

U početku je radila kao kurirka u Pravnoj službi i, povremeno, kao sekretarica Fahrudina Radončića, kada je žena koja je bila stalno zaposlena na tom radnom mjestu, odustvovala s posla. Najgore je što je Belma Lekić tek kasnije prijavljena, i to nakon što je trebala podići krediti, pa je insistirala da je prime u radni odnos“, nastavlja Armin Cibra.Na naše pitanje otkud su mu poznate informacije iz njezinog privatnog života, bez ustezanja odgovora da je s Belmom Lekić bio u vezi punih osam godina, kao i da je ona, upravo zbog te ljubavne afere 2009. godine ostala bez posla.„Fahrudin Radončić je naredio da dobije otkaz i ona je bila strašno pogođena. Svjedočio sam na Sudu da je nakon toga meni povjerila kako su se Radončić i Ekrem Lekić, poslije Ćelinog ubistva (27. juna 2007. op. a.) pred njom hvalili da su ga sredili. Sudskom vijeću i tužiocu Hughesu sam rekao i da sam od Belme saznao da su njen muž Selver i njegov rođak Ekrem Lekić radili s drogom.Ona je tvrdila da je Selver Lekić često posuđivao pare od Fahrudina Radončića, ali i da je bio toliko pošten pa mu je svaki put, nakon što završi posao, pare uredno vraćao. Osim toga, i ja sam bio svjedok da su Radončić i Selver Lekić bili dobri prijatelji“, uvjerava nas Armin Cibra i podsjeća da je kao vozač u Avazu počeo raditi 2004., nakon što je završena njegova policijsko-obavještajna karijera.Cibra je bio dugogodišnji pripadnik MUP-a RBiH, kasnije se zaposlio u Službi državne bezbjednosti, odnosno u AID-u, ali je poslije formiranja Federalne obavještajno-sigurnosne službe, prije dvanaest godina, dobio otkaz.(Integralni tekst možete pročitati u novom broju Slobodne Bosne, koji je u prodaji od četvrtka, 10. decembra.)
pravnik
 
Postovi: 112
Pridružio se: Uto Apr 01, 2014 12:25:17

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Sri Dec 09, 2015 22:16:33

nevenkagaragic je napisao:
nevenkagaragic je napisao:Svaka cast - tako i treba, ali...
Tako se to radi u BiH... "nema" diskriminacije?
Bas kako kaze jedan komentator: "Obican gradjanin ne moze dobiti uputnicu za pregled iz jednog kantona u drugi."
Nadam se uspesnom lecenju Julijana Komsica, i neka su ga uputili dalje, onima koji ZNAJU!
Barem su PRIZNALI da ne znaju, a ne kao diletanti Interne klinike "slavnog" UKC-a Tuzla - prokleti bili!


Slika

Evakuacija u posljednji čas - Sin Ive Komšića helikopterom OSBiH iz Sarajeva hitno prebačen u Ljubljanu - Julijan Komšić je stariji sin gradonačelnika Sarajeva, koji je ležao na Infektivnoj klinici KCUS-a, a onda i na druge dvije klinike, ali mu nisu mogli utvrditi tačnu dijagnozu. Stoga je hitno prebačen u Ljubljanu

Svaka cast, neka, cestitke ljubljanskim lekarima!

Nakon hitne evakuacije sa KCUS-a - Ljubljanski ljekari spasili život sinu gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića - Julijan je ležao na Infektivnoj klinici KCUS-a, a onda i na druge dvije klinike, ali mu nisu mogli utvrditi tačnu dijagnozu. Stoga je hitno prebačen u Ljubljanu...

Lezao na KCUS i jos dve klinike? Pa sta rade ovi diletanti koji se (poput tuzlanskih) SAMOhvalisu na sva usta?
Rusmir Mesihovic, to je onaj doskorasnji federalni ministar zdravstva koji je vodao Gorana Bregovica po odelenjima da ne bi gospodin cekao...


Slika

Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. med. sci Rusmir Mesihović, istaknuo je kako je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, sa 3.700 zaposlenih i 1.800 kreveta, najveća zdravstvena ustanova u BiH i jedna od vodećih na Balkanu. "To je koncentracija vrhunske pameti BiH... kazao je Mesihović.


Zanimljivo... i vec vidjeno...

Rusmir Mesihović podnio ostavku na mjesto direktora UKCS-a

Kao da ne znamo STA SE KRIJE ... u zajednickim ambicijama...
DOKRAJCITI vec upropasteno!...
Vec ranije isplanirano...


Šta se krije iza ostavke Rusmira Mesihovića?

Sve "za" pacijente i "dobrobit" gradjana...

GROM IZ VEDRA NEBA: Mesihović podnio neopozivu ostavku!

Dr. Rusmir Mesihović podnio je danas neopozivu ostavnku na mjesto generalnog direktora Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu. Već dulje vremena kruže glasine da će novog direktora Kliničkog centra kandidirati SDA i da je to mjesto "rezervirano" za dr. Sebiju Izetbegović

07. Dec. 2015
Slika

Dr. Rusmir Mesihović pismeno je obavijestio predsjednika Upravnog odbora UKCS-a Jasmina Kapetanovića da podnosi neopozivu ostavku..

Mesihović je u pismu naveo da će do imenovanja novog vršioca dužnosti generalnog direktora UKCS-a ovu funkciju obavljati doktor Haris Tanović.

Mesihović je funkciju generalnog direktora UKCS-a obnašao od 14. januara ove godine, prethodno je, kao kadar SDP-a, obnašao funkciju ministra zdravstva u Vladi Federacije BiH.

Prema nopotvrđenim informacijama, Mesihović se povukao pod pritiskom aktuelne vlasti koju čine SDA i SBB-a. Već dulje vremena kruže glasine da će novog direktora Kliničkog centra kandidirati SDA i da je to mjesto "rezervirano" za dr. Sebiju Izetbegović, suprugu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Bakira Izetbegovića, koja trenutno obnaša dužnost direktora bolnice "Dr. Abdulah Nakaš".

Sebija Izetbegović je već neko vrijeme predsjednica Odbora za zdravstvo Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, i navodno je pripremila opsežan program reformi zdravstvenog sistema, koji, među ostalim, podrazumijeva spajanje bolnce "Dr.Abdulah Nakaš" i Univeritetskog kliničkog centra Sarajevo u jednu ustanovu.

slobodna-bosna.ba

???

I jos jednom ???

Ja sam dobra doktorica i vrijedan radnik, moji rezultati su odlični! - Sebija o Nakašu: Imala sam bolje mišljenje o njemu nego što imam sada - Sebija se u intervju sudara sama sa sobom jer istovremeno tvrdi: „Dr. Bakira Nakaša ne poznajem, ako se izuzme nekoliko susreta pri kojima smo se ljubazno pozdravljali. Imala sam bolje mišljenje o njemu nego što imam sada“. Nakaša ne poznaje, ali sada imao gore mišljenje o njemu nego prije!? Ostaje nejasno na osnovu čega je imala ikakvo mišljenje o čovjeku, ako ga ne poznaje, i zašto je sada mišljenje promijenila!? Možda zato što je ukazivao na sav jad postavljanja dotične u direktorsku funkciju i poniženje koje je doživio kao realno najozbiljniji kandidat za novi mandat!? Pa kako je moguće da čovjek koji vodi Opću bolnicu 21 godinu, uspješno, odjednom postane najgore rangirani kandidat!? Mora se priznati da je Upravni odbor dobro odradio posao, u korist Sebije izetbegović, tako što je najozbiljnijeg kandidata potukao do nogu!...
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Čet Maj 10, 2018 21:47:42, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Sri Dec 09, 2015 22:23:02

A cuj ovo "sokantno" (kao da ima nesto sto to nije):
MINISTRICA ADEMAJ: Šokantno je da pacijenti UKCS-a moraju sami kupovati lijekove!


Nije samo ZDRAVSTVO otudjeno!
Samo mi malo cudan ovaj komentar... ono kao kad "navodi vodu na svoj mlin"...
Ah da, sad se partneri konacnoe lizu nakon dugogodisnjeg pljuvanja (Radoncic, a "Avaz" je njegov, i Izetbegovic):


Komentar dana
Otuđeno zdravstvo


Objavljeno: 08. 12. 2015 - 06:00
Slika

Stanje u zdravstvu ne da nije dobro, nego je mnogo gore, a pojedine ustanove u toj oblasti ponašaju se kao otuđeni centri moći! Kada ovakvu konstataciju iznese ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, kao što je to jučer učinila Zilha Ademaj, onda je i onima koji imaju sreću da ne obijaju od vrata do vrata ljekarskih ambulanti potpuno jasno kakva katastrofa prijeti zdravstvenom sistemu u glavnom bh. gradu.

Istina je da su dubioze u kojima se naše zdravstvo nalazi odranije poznate većini građana koji to itekako osjećaju na svojoj koži, ali ipak je posebno šokantno to da se dugovi koje Univerzitetski klinički centar Sarajevo (UKCS) mjeri u desetinama miliona maraka gomilaju već godinama, a da niko do sada nije pronašao rješenje za njihovu otplatu.

Dok s jedne strane uzroci “bolesti” konstantno leže u netransparentnim procesima javnih nabavki medicinske opreme, s druge strane potpuno je poražavajuća slika da zbog toga pacijenti koji leže u UKCS-u moraju sami sebi kupovati lijekove!

Nisu zato, naravno, krivi oni časni ljekari, medicinske sestre i ostalo osoblje koje je, zasigurno, u većini u odnosu na one nečasne kojima je jedini interes njihov džep, pa su zbog toga i “otuđili” zdravstvo.

Stoga je jučerašnja ostavka Rusmira Mesihovića na funkciju generalnog direktora te najveće kliničke ustanove u BiH najmanje što se moglo očekivati od najodgovornijeg u lancu komandovanja. Jer, na toj funkciji mora biti neko ko će zaista zavesti reda i napraviti duboke reformske rezove koje najavljuje ministrica Ademaj.

Ohrabrujuće djeluje njena odlučnost da se stanje konačno počne sređivati i u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS, koji, kako je ukazala, kao i UKCS-u, osim neplanskog i prekomjernog upošljavanja neproduktivnog kadra, u pružanju usluga građanima nije odmakao dalje od prošlog stoljeća.

Tek kada se taj haos raščisti i zdravstveni sistem konačno istrgne iz otuđenih centara moći, građani će odahnuti i bez brige moći uzeti zdravstvenu knjižicu u ruke i otići ljekaru, ne strahujući od toga hoće li i kada će zaista i dobiti adekvatnu, za život važnu pomoć.

avaz.ba

Da... nazalost!
To jos ne znaju samo oni koji NECE da znaju...


Dr Guylaine Lanctot - Medicinska mafija

Slika

Izdigni se!!! (Rise up) - hrvatski prijevod

Slika
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Čet Maj 10, 2018 21:53:23, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Sri Dec 09, 2015 22:46:54

Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Čet Maj 10, 2018 22:04:14, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

Re: SLUŽBENA DUŽNOST = KRIMINALNI SUDCI

Postod nevenkagaragic u Sri Dec 09, 2015 22:59:03

Jad i cemer BH drustva...

Mreža, 08.12.2015.

Slika
Posljednji put menjao nevenkagaragic dana Čet Maj 10, 2018 22:04:48, izmjenjena samo jedanput
PRAVDA ZA DENISA
nevenkagaragic
 
Postovi: 5114
Pridružio se: Sri Maj 26, 2010 13:52:14
Lokacija: Tuzla

PrethodniSljedeća

Povratak na Razno

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost