Stranica 1 od 1

Kašnjenje odluke osnovnog suda - radni spor

PostPoslano: Pon Apr 08, 2013 10:25:33
od samuraj
Kašnjenje odluke u radnom sporu, kada sudija poslije završene rasprave ni nakon 10 mjeseci i pored urgencija ne donosi odluku se sudiji stavlja na teret kao disciplinski prekršaj, mada on u ovom slučaju krši Ustav, zakone, upustva a da ne spominjem razne konvencije itd...Kakva je logika da se žalimo Upravniku suda na sudiju od koga zavisi presuda ? Od momenta podnošenja tužbe protiv poslodavca zbog nezakonskog otkaza, prošlo je više od godinu i po, šta da radim sa bankama koje potražuju svoj dug po osnovu kredita, koje mi svaki mjesec povećavaju kamate, kada ne radim i nemam primanja. Mislim da su Radni sporovi u suštini i najprostiji, te bi trebalo i najmanje vremena na njihovo rješavanje, ali nešto je trulo u državi Danskoj...
Pozdrav, Samuraj

Re: Kašnjenje odluke osnovnog suda - radni spor

PostPoslano: Uto Apr 09, 2013 08:38:37
od samuraj
Ovo je izgleda na papiru mrtvo slovo ... na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo..

Na osnovu člana 17. točka 28. Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu
Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 25/04, 93/05,48/07 i 15/08) Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 01.12. 2010. godine donio je
U P U T S T V O
za izradu plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta

Parnični referat
A: Prvi stepen:
Imajući u vidu vremenske rokove koji su predviđeni Zakonom o parničnom postupku
(ZPP) u svezi vremena za odgovor na tužbu, zakazivanje pripremnog ročišta,
zakazivanje glavne rasprave, trajanja glavne rasprave i vremena za izradu sudske
odluke, te cijeneći prosječno vrijeme završetka prvostepenih parničnih predmeta u
kojima je potrebno poduzeti sve mogućne procesne radnje, moglo bi se uzeti da bi
svaki parnični predmet koji nije riješen u roku od jedne godine od dana prijema tužbe
u sud, trebao biti tretiran pod pojmom starog i zaostalog predmeta.
Pošto u kategoriji prvostepenih parničnih predmeta imamo predmete čije je rješavanje
po zakonskoj definiciji "hitne" prirode (radni sporovi, smetanje posjeda, izvršenja,
stambeni sporovi, porodični odnosi), to je, obzirom na sve zakonske rokove vezane
za vrijeme zakazivanja i održavanja pojedinih procesnih faza postupka, realno uzeti
za ovu kategoriju predmeta da se starim i zaostalim predmetima imaju smatrati
predmeti ove vrste koji nisu riješeni niti nakon 6 mjeseci od njihovog prijema u sud.
Itd...itd...
Pozdrav,Samuraj

Re: Kašnjenje odluke osnovnog suda - radni spor

PostPoslano: Uto Apr 09, 2013 23:10:51
od nevenkagaragic
samuraj je napisao:Ovo je izgleda na papiru mrtvo slovo ... na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo..

Na osnovu člana 17. točka 28. Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu
Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 25/04, 93/05,48/07 i 15/08) Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj dana 01.12. 2010. godine donio je
U P U T S T V O
za izradu plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta

Parnični referat
A: Prvi stepen:
Imajući u vidu vremenske rokove koji su predviđeni Zakonom o parničnom postupku
(ZPP) u svezi vremena za odgovor na tužbu, zakazivanje pripremnog ročišta,
zakazivanje glavne rasprave, trajanja glavne rasprave i vremena za izradu sudske
odluke, te cijeneći prosječno vrijeme završetka prvostepenih parničnih predmeta u
kojima je potrebno poduzeti sve mogućne procesne radnje, moglo bi se uzeti da bi
svaki parnični predmet koji nije riješen u roku od jedne godine od dana prijema tužbe
u sud, trebao biti tretiran pod pojmom starog i zaostalog predmeta.
Pošto u kategoriji prvostepenih parničnih predmeta imamo predmete čije je rješavanje
po zakonskoj definiciji "hitne" prirode (radni sporovi, smetanje posjeda, izvršenja,
stambeni sporovi, porodični odnosi), to je, obzirom na sve zakonske rokove vezane
za vrijeme zakazivanja i održavanja pojedinih procesnih faza postupka, realno uzeti
za ovu kategoriju predmeta da se starim i zaostalim predmetima imaju smatrati
predmeti ove vrste koji nisu riješeni niti nakon 6 mjeseci od njihovog prijema u sud.
Itd...itd...
Pozdrav,Samuraj

Pozdrav Samuraj!
Tacno, izgleda da je SVE u BiH MRTVO, pogotovo SLOVO NA PAPIRU...
"Bitno" je da je na papiru... da se malo i puno LAZEMO!

Re: Kašnjenje odluke osnovnog suda - radni spor

PostPoslano: Sub Okt 11, 2014 13:37:47
od Parri-Dee
Kašnjenje odluke u radnom sporu, kada sudija poslije završene rasprave ni nakon 10 mjeseci i pored urgencija ne donosi odluku se sudiji stavlja na teret kao disciplinski prekršaj, mada on u ovom slučaju krši Ustav, zakone, upustva a da ne spominjem razne konvencije itd.

Re: Kašnjenje odluke osnovnog suda - radni spor

PostPoslano: Sub Okt 11, 2014 14:44:15
od Kandic
Parri-Dee je napisao:Kašnjenje odluke u radnom sporu, kada sudija poslije završene rasprave ni nakon 10 mjeseci i pored urgencija ne donosi odluku se sudiji stavlja na teret kao disciplinski prekršaj, mada on u ovom slučaju krši Ustav, zakone, upustva a da ne spominjem razne konvencije itd.


Obrati se predsjedniku suda.